محل تبلیغات شما
در چند روز گذشته مشغول جستجوی مقالات و پایان نامه های دانشجویی معماری با موضوعات مختلفی در دنیای مجازی بودم٬ شاید معرفی چنین سایت هایی که اقدام به ارائه نهان و آشکار داشته خود میکنند خالی از لطف نباشه. ۱. http://etd.ohiolink.edu | این سایت مجموعه ای از مقالات، پایان نامه های دانشجو، و نیز کتاب های منتشر شده در چهار دانشگاه آمریکا (OSU, Cincinnati, Akron, OU) را در اختیار بازدید گنندگان قرار داده است.

چرا بازاریابی چریکی شکست می خورد؟

کلیات مقاله نویسی

تعریف بازاریابی حسی Sensitive marketing

های ,سایت ,معماری ,نامه ,مجازی ,نیز ,پایان نامه ,نامه های ,و نیز ,دانشجو، و ,نیز کتاب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ویلکیج پالیز بهشتی